Арк

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (реєстр. № 3623), що був розроблений Кабінетом Міністрів України. Законопроект дозволить створити умови для впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

Проектом акта пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законодавчих актів.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

  • установити п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так й електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з Державного реєстру);
  • визначити, що внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо), здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису;
  • установити, що після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов’язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення;
  • запровадити можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію. В рамках автоматичного призначення пенсій також передбачено можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Принагідно повідомляємо, що відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особа, яка набула право на пенсію за віком відповідно до чинного законодавства, але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком на такий відсоток:

  • на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
  • на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Відомості про трудову діяльність працівника, зокрема, включають особисті дані працівника (ПІБ, дату народження, ІПН, паспортні дані, місце проживання і засоби зв’язку), відомості про періоди трудової діяльності, дані про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування, інформацію про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, інформацію про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також відомості про складення Присяги із зазначенням дати її складення та відомості про присвоєння, зміну чи позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення.

Слід зазначити, що при підготовці проекту акта до розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України проводилисяпогоджувальні процедури із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, надані зауваження були враховані Урядом України.

Департамент правового захисту