rada 2 22926 

14 квітня 2021 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Осовий Г.В.

Було розглянуто 53 проекта нормативно-правових актів, 12 з яких опрацьовано фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·  проект указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію людського розвитку”;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р.  № 796» щодо змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» тощо.


12 квітня 2021 року
- засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 17 законопроектів та інші питання, зокрема:

·      «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження максимального розміру заробітної плати (винагороди) окремих категорій осіб під час дії надзвичайної ситуації в Україні» (р.№ 3492);

·      «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» (р.№ 5054);

·      «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (р. № 5161) тощо.

 ________________________

12 січня 2021 року засідання Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Андреєв В.М., голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. 

Розглядалось 6 проектів актів законодавства.

_________________________

15 квітня 2021 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Лях Д.О., керівник департаменту правового захисту, головний правовий інспектор праці.

На розгляд внесено 22 проектів актів законодавства, 9 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Проектом пропонується підвищити максимально допустимий розмір місячної винагороди оплати послуг для членів наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» до 150 тис. грн. 

Відповідно до постанови КМУ № 668 від 4.07.2017 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати у ІV кварталі 2020 року – 12776 грн, винагорода члена наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» на сьогодні не може перевищувати 63 880 грн.

Отже, проект постанови суперечить ст. 47  Господарського кодексу України щодо гарантування усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівних прав та рівних можливостей для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Крім того, не може максимальний розмір винагороди члена наглядової ради визначатися з огляду на майбутній розмір статутного капіталу підприємства, оскільки це порушує постанову КМУ № 668 від 4.07.2017 щодо встановлення розміру винагороди членів наглядових рад залежно від чистого річного доходу від реалізації продукції підприємства.

Проект постанови не підтримується.

·      проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у власність територіальної громади м. Києва та у спільну власність територіальних громад Закарпатської області» тощо.

          ___________________________

16 квітня 2021 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняв участь – Жугаєвич Я.В., голова Професійної спілки авіабудівників України.

На розгляд внесено 6 проектів актів законодавства, 4 з яких опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про  внесення зміни до пункту 3 Порядку розпорядження майном акціонерного товариства “Українська залізниця”»;

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Міністерство інфраструктури України»;

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання Закону України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства “Антонов” тощо.

    _______________________

16 квітня 2021 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 9 законопроектів та інші питання, зокрема:

·      «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» (р. № 5266-1);

         Надано пропозиції:

·      «Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)» (р. № 5045);

1. СПО об’єднань профспілок не погодив урядові законопроекти щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) і надав низку зауважень до нього (листи СПО об’єднань профспілок від 27.08.2020 № 01-12/792-спо; від 07.12.2020 № 01-12/1081-спо та лист ФПУ від 15.02.2021 № 05/01-15/109).

2. Профспілкова сторона категорично не підтримує встановлення продовольчої  складової у структурі прожиткового мінімуму на рівні сталої величини 50% (зміни до ст. 3 Закону України «Про прожитковий мінімум»).

За розрахунками Мінсоцполітики питома вага продовольчої складової у структурі фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах лютого 2021 року склала 38,6%.

В Цілях сталого розвитку для України цільове значення індикатору 1.3.2 Цілі 1 «Подолання бідності» визначає до 2025 року частку витрат на харчування в сукупних витратах домогосподарств на рівні 40 %.

До того ж у більшості країн Європейського союзу питома вага витрат на харчування не перевищує 20-25 % всіх споживчих витрат.

Враховуючи, що тарифи на житлово-комунальні послуги, освітні та медичні послуги постійно зростають, а також при розрахунку розміру прожиткового мінімуму не враховуються витрати на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту (всупереч ст. 5 ратифікованої Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117), СПО об’єднань профспілок наполягає на встановленні продовольчої складової у структурі прожиткового мінімуму, зокрема для працездатних осіб, на рівні не менше 40%.

3. СПО об’єднань профспілок заперечує проти:

- внесення змін до законів України «Про прожитковий мінімум» і «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» щодо визначення вартості непродовольчих товарів і послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості на мінімальному рівні, адже ст. 48 Конституції України гарантує кожному право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло;

- звуження сфери застосування прожиткового мінімуму (зокрема, не застосовуватиметься для встановлення величини неоподаткованого мінімуму доходів громадян, розмірів допомоги по безробіттю, стипендій).

Зазначена пропозиція звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод, які гарантовані ст. 46 Конституції України, та суперечить ст. 25 Загальної декларації прав людини. Крім того, виплата по безробіттю та стипендія зазвичай є основним і єдиним джерелом доходів.

- скасування норми щодо встановлення розміру прожиткового мінімуму після проведення науково-громадської експертизи, що фактично усуне сторони соціального діалогу та громадянське суспільство від участі у формуванні соціальної політики (зміни до ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум»).

Це не відповідає  нормам ст. 421 Угоди про асоціацію України з ЄС щодо залучення всіх заінтересованих сторін, зокрема соціальних партнерів, у контексті впровадження реформ в Україні. Крім того, це є порушенням ст. 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», щодо участі профспілок у визначенні, зокрема, головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, соціальних виплат.

4. Водночас, Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту не визначено конкретного терміну для Уряду щодо поступового підвищення прожиткового мінімуму.

Законопроект потребує суттєвого доопрацювання.

Секретаріат СПО об’єднань профспілок