Изображение 1519

 

Технічна інспекція праці департаменту охорони праці ФПУ 27 травня у Будинку профспілок провела семінар-нараду, на якій підбито підсумки роботи технічних інспекторів праці членських організацій ФПУ за минулий рік, а також проаналізовано сучасні виклики та визначено пріоритетні завдання на 2019-2020 роки.

 

До учасників семінару - технічних (головних технічних) інспекторів праці, фахівців з питань охорони праці галузевих та територіальних об'єднань профспілок - звернувся Голова ФПУ Григорій Осовий.

Він наголосив на важливості роботи із забезпечення безпеки і охорони праці та назвав це «пунктом номер один» соціально-трудових відносин, адже людина має бути здоровою та неушкодженою у процесі виконання своїх службових обов’язків.

 

Изображение 1530

 

Проведення подібних семінарів профспілковий лідер назвав славною традицією ФПУ. Їх важливість полягає у необхідності крок за кроком докапіталізовувати знання, вміння і навички технічних інспекторів, які проводять дуже важливу роботу, контролюючи та забезпечуючи створення належних умов праці, збереження життя і здоров’я працівників. Було наголошено на необхідності засвоєння фахівцями новітніх практик, що застосовуються у країнах ЄС, та перенесення їх на наше підґрунтя. Григорій Осовий побажав учасникам семінару успішного навчання та належного виконання своїх функцій.  

 

Изображение 1518

 

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега сказав, що ми стоїмо на початку реформування системи охорони праці. І головним у цій роботі є створення безпечних умов праці та зменшення рівня травматизму і смертельних випадків на виробництві. Керівник розповів про спільну з профспілками і зарубіжними колегами роботу над імплементацією європейського законодавства до українських реалій. Він поінформував про розробку нового законопроекту про охорону праці, який повинен стати основою реформованої системи охорони праці та закликав соціальних партнерів до спільного опрацювання зазначеного законопроекту, прийняття якого, на переконання голови Держпраці, сприятиме підвищенню міжнародного авторитету нашої держави.

 

Изображение 1573

 

Під час семінару обговорено актуальні питання проведення громадського контролю у сфері охорони праці. Йшлося про необхідність розробки Порядку здійснення громадського контролю профспілок у сфері охорони праці, як практичного інструменту для технічних та громадських інспекторів з охорони праці, та визначення пілотних підприємств і первинок для його реалізації, про необхідність внесення змін до Положення про технічну інспекцію праці профспілок, форми звітності та подання, про сучасний стан державного нагляду за проведенням медоглядів працівників та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, авіабудівної промисловості, атомної промисловості, про рівень якості цієї роботи та вжиття заходів щодо їх покращення, про статистику та попередження профзахворювань в Україні, про новий Порядок розслідування   та   облік   нещасних   випадків,   професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ, врахування у новій редакції Порядку пропозицій профспілок, а також про алгоритм дій профспілок під час участі у комісіях з розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог нової редакції Порядку.

 

Изображение 1608

 

Учасниками семінару-наради обговорено Доповідь   МОП   щодо   майбутнього   праці, розглянуто пропозицію щодо оголошення 2020 року - роком боротьби профспілок за належний захист здоров'я працівників під гаслом: «Здорові працівники - здорова нація». Обговорено пріоритетні завдання технічної інспекції прані профспілок на 2019-2020 роки.

 

Изображение 1509

 

Изображение 1613

 

Прес-центр ФПУ