IMG 0041

Засідання Молодіжної ради Федерації профспілок Кіровоградської області було неординарне і за змістом, і за формою. Цікавинка була в тому, що зібрання проходило на заводі «Гідросила», тож чимало членів Молодіжної ради відкривали його для себе уперше. Вибір випав на це підприємство тому, що на ньому успішно діє Молодіжна рада, тож доречним був обмін досвідом роботи обох рад.Не менш цікавою була тема дискусійного засідання – «Молоді – про гідну працю», адже саме молодим людям належить її виборювати.

Презентував підприємства та єдину первинну профорганізацію її очільник Сергій Олійник. За його словами, особлива увага на «Гідросилі» приділяється створенню належних умов праці, побуту та відпочинку працюючих. На підприємствах не тільки впроваджуються новітні технології, а й створюються сучасні робочі місця та комфортні виробничі умови. На заводах «Гідросила», «Гідросила АПМ» проведена серйозна реконструкція виробничих, офісних та санітарно-побутових приміщень, прилеглих територій. Зараз йде така ж реконструкція на інструментальному заводі «ЛЕЗО». Колишня і нинішня «Гідросила» - це небо і земля. Сьогодні  компанія «Гідросила ГРУП» дійшла до сучасних, високотехнологічних підприємств із новітнім обладнанням та системою організації праці. Саме гідросилівські насоси та аксіально-поршневі машини різного призначення зробили Кропивницький знаним у всьому світі. Продукція торгової марки «Гідросила» експортується більше ніж у 50 країн світу, а  компанія «Гідросила ГРУП» є однією  із найпотужніших виробників гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем у Східній Європі. Сьогодні підприємства працюють і стабільно виплачують заробітну плату. До речі, підприємства можна по праву вважати молодіжними, адже молодь складає третину.

Пріоритетом молодіжної політики є створення таких соціально-економічних і психологічних умов, які б сприяли професійному становленню, підвищенню кваліфікації молодих спеціалістів. У навчальному центрі постійно проводиться навчання працівників суміжним машинобудівним професіям, з питань трудового законодавства, охорони праці та професійного розвитку. «Гідросила» тісно співпрацює і з Економіко-технологічним інститутом ім. Р. Ельворті. За 6 місяців у навчальному центрі пройшли навчання 163 керівників та робітників, підготовлено 46 чоловік за робітничими професіями, підвищили кваліфікацію 241 чоловік.

З метою підвищення престижності робітничих та інженерних професій на «Гідросилі» організовуються «Дні відкритих дверей». Це особлива форма профорієнтаційної роботи, яка допомагає підростаючому поколінню правильно зорієнтуватися із вибором професії.

Сьогодні не розкіш, а нагальна потреба працювати на сучасних виробництвах. У Кропивницькому інженерному фаховому коледжі ЦНТУ та ЕТІ                ім. Р. Ельворті функціонують навчальні лабораторії, що дозволяють імітувати управління і програмування сучасних обробних центрів з ЧПУ. Це стало можливим завдяки співпраці кіровоградських машинобудівників та їхнього давнього партнера – американської верстатобудівної компанії HAAS. Студенти, які здобувають спеціальність «Програмування верстатів з ЧПУ», можуть уже у навчальному закладі отримувати практичні навички роботи в умовах, максимально наближених до заводських.

До речі, Павло Штутман є одним із сучасних відповідальних роботодавців, який інвестує у систему освіти - через стипендії, підвищення кваліфікації, впровадження дуальної освіти, профорієнтацію, створення лабораторій у навчальних закладах, закупівлю обладнання. Адже без розвитку трудового потенціалу, сучасних кадрів бізнес та і країна в цілому, не будуть успішними.Тож на молодь покладаються великі надії.

Про те, чим конкретно займається Молодіжна рада, розповіла заступник її голови Ольга Мельничук. Молодіжна політика спрямовується на вирішення виробничих завдань на підприємствах та активну діяльність молоді у профспілці. У колективні договори внесено новий розділ «Робота з молоддю», в якому передбачені зобов’язання роботодавця щодо професійної орієнтації молоді, підвищення кваліфікації, сприяння в організації проходження студентами виробничої практики. Передбачено заохочення одноразовою матеріальною допомогою у розмірі місячної тарифної ставки або посадового окладу молодих працівників – випускників навчальних закладів з денною формою навчання при працевлаштуванні на підприємство як на перше робоче місце, за умови працевлаштування, за професією згідно з кваліфікацією. За молодими працівниками закріплюються наставники. На підприємствах діє програма створення резерву кадрів із числа молодих спеціалістів.

Заводська Молодіжна рада допомагає профкому в організації культурно-масових, спортивних заходів, відпочинку та в роботі з дітьми працівників підприємства, залучається до проведення Новорічних ранків, Дня першокласника та інших заходів. 

Молодіжну раду ФПО представила її голова Олена Пирогова. На засіданнях обговорюються питання щодо ролі профспілок у сучасному житті,  місця молоді у розвитку профспілкового руху. В ході ділових ігор, дискусій, творчих робіт, презентацій молодь виробляє сучасний погляд на діяльність профспілок. Родзинка МР ФПО в тому, що засідання проводятьсяу різних закладах і установах, а розпочинають їх із тематичних профспілкових уроків. Це розширює місцеву географію, коло спілкування, сприяє загальному розвитку.  Велика увага приділяється спортивному напрямку роботи,   благодійним акціям, зокрема з підтримки онкохворих дітей та дитини із вадами слуху. І не просто вручали дітям подарунки, а й влаштовували для них майстри-класи.

ПісляобмінудосвідомобохМолодіжних рад заступник голови ФПО Оксана Терлецька нагадала про Деньдій за гіднупрацю. Міжнароднаорганізаціяпраці, членом якоїєУкраїна,  дала характеристику гідноїпраці. Цевисокопродуктивнапраця, яка гарантуєгіднийзаробіток, безпеку на робочомумісці та соціальнийзахистпрацівниківічленівїхсімей, сприяєособистомузростаннюпрацюючих, дає право на свободу слова іоб’єднання для захистусвоїх прав. Думаю, коженрозуміє,щогіднапрацяможе бути тількитоді, коли в державі буде розвинутаекономіка, будутьробочімісцяіможливістьзаробити. А щомаємо? Не всі, мабуть, уявляютьекономікуобласті, яка дісталась на початку незалежностіУкраїни. Головне - буловиробити  обсяги, виконати доведений план. Тепер головне – реалізувативиробленеізнайти на ньогоспоживача. Проте область не так стрімко, як хотілося, справляєтьсязцим. Розгубивши  старі ринки збуту, зумілизнайти   новіісьогодні  область торгуєбільш як із 100 країнамисвіту. Ми зуміли вчетверо більшепродаватитоварів, ніжзавозити, а наш експортдосягмайжепівмільярдадоларів, до 14 млрд. гривеньвирісвнутрішній товарооборот».

А ось іззабезпеченнямгідноїпраціскладніше. «В областівисокийрівеньбезробіття. Середбезробітних  більшечвертімолоді люди. Рівеньзарплатизначнонижче, ніж у державі. Але   головне не це. На  1 липня п.р. нас залишилось  912 тисяч. Якщоінадалі  на 100 померлих  буде 29 народжених, то область можезникнутизкартиУкраїни. Замістьвжиттятерміновихзаходівщодозбереженняівідновлення трудового потенціалу, поверненнятрудовихмігрантів, розвитку ринку праці Уряд іКомітет ВРУ  постійнопросуваютьзаконопроекти, якімають на меті так звану «дерегуляцію» або «спрощення» регулюваннятрудовихвідносин, порушуютьнормиКонституціїУкраїни, міжнародно-правовихактів, містять низку вкрайзагрозливихположень, значнопослаблюютьрівеньзахиступрацівників, звужуютьобсягтрудових прав та соціальнихгарантійпрацівниківпорівнянозчиннимнаціональнимзаконодавством, нівелюютьпредставницькуізахиснуфункціюпрофспілок. (Законопроекти 5371 та 5388)».

До речі, профспілкиготуються до проведеннямасовоїакції протесту  протиприйняттяназванихзаконопроектів. Тобто за свої права треба боротисяівідстоюватиїх.  І відпозиціїмолодібагато в чомузалежитьі результат протестнихдій, імайбутнєобласті та країнивцілому.

Марія Іванова