- Просимо роз’яснити, чи є ревізійна комісія профспілкової організації виборним органом? Який у неї правовий статус і чи поширюються на членів такої комісії гарантії, передбачені статтею 252 Кодексу законів про працю України?

 

                                                                                     Іван Кропа, Калуш

 

- Контрольно-ревізійна комісія профспілкової організації не є виборним профспілковим органом, а тому на її членів дія статті 252 Кодексу законів про працю України не поширюється. Вона створюється спеціально відповідно до статуту профспілки для контролю за діяльністю виборного профспілкового органу, тобто профспілкового комітету.

До складу комісії можуть обиратися члени профспілки, які мають достатню практичну підготовку для проведення ревізій і перевірок діяльності профспілкового органу, виконання ним бюджетів та кошторисів.

Контрольно-ревізійна комісія обирається на профспілкових зборах на той же строк повноважень, що і профспілковий комітет та діє на громадських засадах.

Повноваження членів комісії визначаються статутом профспілки та окремим положенням, в якому передбачається порядок її діяльності.

 

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ