Изображение 060

 

Забезпечення гідної оплати праці на основі справедливого розподілу результатів праці, належної оцінки внеску працівників у загальні результати роботи економіки та формування ВВП країни, - такою є одна з норм проекту нової Генеральної угоди, над чим наразі працюють у складі робочих груп представники Сторін соціального діалогу від профспілок, роботодавців та Уряду.

Тристороння робоча група з підготовки розділу проекту ГУ «З питань оплати праці» засідала 22 лютого у приміщенні Федерації профспілок України.

Головував під час засідання представник урядової Сторони.

 

Изображение 055

 

Розділ з питань оплати праці є чи не найважливішим серед норм, що регулюються ГУ. В ньому прописуються домовленості соціальних партнерів щодо вжиття спільних заходів, спрямованих на забезпечення стабільного зростання купівельної спроможності заробітної плати, подолання її знецінення, а також реалізації конституційних прав працюючих на гідну оплату праці, що дозволяє їм забезпечити достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї.

ГУ регулюються такі важливі для кожної працюючої людини питання як розмір заробітної плати у кожній конкретній галузі підприємства, установи або організації усіх форм власності, розмір окладу некваліфікованого робітника, Тарифна ставка робітника І розряду та ін..

 

Изображение 056

 

Через це дискусія під час засідання вийшла принциповою. За наполяганням профспілок Сторонам діалогу пропонувалось обговорити низку принципових для трудящих питань, зокрема стосовно запровадження практики не оподаткування мінімальної зарплати, щоб людина, яка має доход, що не перевищує цього соціального показника, отримувала на руки усю гарантовану державою суму без відрахувань.

Підтримку позиції профспілок висловили роботодавці, запропонувавши додатково опрацювати систему запровадження певних компенсаторів, а Урядова сторона у пошуку компромісу погодилась на вивчення вже існуючої європейської практики з питань мінімізації податків та встановлення неоподаткованих доходів, з можливим запровадженням її у нас.

 

Изображение 066

 

Також під час обговорення акцентувалось на необхідності вжиття заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення Урядом зростання середньої місячної заробітної плати, а також неодмінного проведення попередніх консультацій із сторонами соціального діалогу, якщо планується перегляд законодавчих норм стосовно зміни розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, ставок єдиного соціального внеску тощо.

Йшлося про доцільність підготовки на тристоронній основі та винесення на розгляд НТСЕР проекту державної програми з проведення комплексного реформування оплати праці для забезпечення в Україні виконання норм конвенцій МОП та Європейської соціально хартії, зокрема гарантування рівної оплати праці за рівноцінну працю з країнами сусідами ЄС.

 

Изображение 062

 

 Изображение 070

 

Прес-центр ФПУ