1ea13d61fb2171b362136a702f952b17

 

24 червня 2022 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 702 (надалі – Постанова №702), якою затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю.

 

Отримати допомогу можуть застраховані особи (працівники та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Допомога не виплачується співробітникам, які працюють за сумісництвом.

Виплата не здійснюється працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати і в разі призупинення трудових відносин.

 Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є застрахованими особами, на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Згідно з п.6 Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого Постановою №702, критеріями для надання допомоги по частковому безробіттю є:

- ​зупинення виробництва продукції охопило не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця;

- рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 і більше відсотків на місяць;

- відсутність у роботодавця або ФОП, який є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та сплати ЄВ або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- роботодавець не є фондом соціального страхування.

(Більш детально з Порядком надання допомоги по частковому безробіттю можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702-2022-%D0%BF#Text та з розʼясненнями Державного центру зайнятості за посиланням https://www.dcz.gov.ua/novyna/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-dlya-robotodavciv-poryadok-umovy-tryvalist

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ