IMG 2811

 

12 березня у Харкові в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого на кафедрі трудового права пройшов круглий стіл на тему: «Проблеми кодифікації законодавства про працю».

Заступник Голови ФПУ Сергій Українець, який брав участь у заході, дуже високо оцінив його значення у процесі обговорення проекту нового Трудового кодексу України.

По суті відбулась перше публічне обговорення засад нового трудового законодавства, до якого долучилися науковці, правовики, представники підприємств, об’єднань роботодавців, НСПП, Мінсоцполітики, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Конституційного Суду України та ін.

 

IMG 2815

 

У своїх виступах вони визнали важливість прийняття сучасного законодавства про працю, що базуватиметься на принципах справедливого розподілу результатів праці та всебічного захисту трудівників.

Профспілкові експерти проаналізували зміст таких міжнародних документів як Статут Міжнародної організації праці і Філадельфійської декларації, на якій він базується, відповідні Конвенції МОП, Конституцію України і напрацювали 33 базових принципи, які, на переконання профспілок, мають бути покладеними в основу нового ТК.

Про це у своєму виступі розповів С.Українець.

На його думку, трудове право в умовах ринкової економіки має бути побудованим на принципово інших засадах, ніж ті, що існують до сьогодні.

Зокрема потрібно законодавчо закріпити принцип соціальної справедливості при оплаті праці.

Приклад європейських країн свідчить про те, що частка заробітної плати у об’ємі виробленого ВВП там становить від 50 до 70%, тоді як у нас цей показник є у двічі меншим.

В цьому і полягає несправедливість (якщо працівники недоотримають заробітну плату, це тягне за собою цілу низку інших проблем: не надходять додаткові кошти до Державного бюджету, до Пенсійного фонду, що негативно впливає на рівень соціального захисту громадян).

Інший принцип: праця – не є товаром. Вчені це підтримали, тому що зараз цей принцип порушується.

Третє – принцип обов’язкової оплати всієї затраченої людиною праці. Неправильним є, коли праця не обліковується і не оплачується у повному обсязі. Тому потрібно відійти від такого поняття як ненормований робочий день. Робота має виконуватись у межах норми робочого часу, а все, що більше, то є надурочна робота, яка має оплачуватись у встановленому порядку.

Науковці також підтримали позицію профспілок стосовно необхідності введення у новому ТК досконалого і розвиненого «понятійного апарату»:

- потрібно чітко визначити що саме є предметом правового регулювання ТК, навколо чого будується вся система правових норм. Дійшли спільної думки, що таким предметом мають бути трудові відносини.

Також потребує визначення поняття робоче місце. Яким критеріям та вимогам має воно відповідати з точки зору умов та безпеки праці, тому ТК буде містити цілий комплекс нових, не визначених допоки в законодавстві, понять.

 

IMG 2817

 

Учасники круглого столу висловили спільну думку стосовно того, що трудове законодавство має надавати ефективний інструментарій для захисту працівників, як через пряму дію правових норм так і за посередництвом діяльності профспілок.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, народний депутат України С.М.Каплін назвав Трудовий кодекс зброєю простих працівників для захисту своїх законних прав. Він сказав, що нинішнє трудове законодавство не витримує жодної критики, тому за допомогою сьогоднішнього майданчика та з урахуванням прогресивного бачення реформ потрібно створити документ з новою філософією трудових відносин.

З особливою теплотою було сприйнято виступ наукового співробітника Донецького державного університету Лілії Амелічевої. Не зважаючи на те, що цей навчальний заклад тимчасово переміщений до м. Вінниця, науковці проводять нові дослідження і аудиторії було представлено результати роботи з безпеки і гігієни праці.

 

IMG 2816

 

Всі пропозиції учасників круглого столу вирішено направити до профільного Комітету Верховної Ради, також досягнуто домовленості щодо визначення представників від наукової і юридичної громадськості для делегування їх до складу тристоронньої робочої групи, яка працюватиме над підготовкою законопроекту про Трудовий кодекс України до другого читання.

 

ІАЦ