Адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 7/11
Контактний телефон: 279-22-78
Факс: 279-59-73, 279-75-41
Електронна адреса: Profspilka-uks@coop.com.ua

 

 

LevickiyГолова ЦК Профспілки – Левицький Володимир Павлович, обраний на посаду голови ЦК Профспілки 10 вересня 2002 року рішенням ІІІ пленуму ЦК Профспілки.

 

Делегатами IV та V З’їздів Профспілки, які відбулися 14 грудня 2005 та 2010 років у м. Києві, одноголосно обрано:

Головою ЦК Профспілки – Володимира Павловича ЛЕВИЦЬКОГО, заслуженого працівника сфери послуг України, заслуженого працівника профспілок України.

Заступниками голови ЦК Профспілки: Ганну Василівну ДОРДУКУ; Олексія Митрофановича ТУКАЛО.

Профспілка працівників споживчої кооперації України утворена 7 вересня 1991 року на Установчому З'їзді Профспілки працівників споживчої кооперації України.

У роботі Установчого З'їзду Профспілки працівників споживчої кооперації України брали участь 286 делегатів, які представляли інтереси 786,5 тисяч працівників споживчої кооперації України.

З'їздом був прийнятий Статут Профспілки, затверджено організаційну структуру та Основні напрями діяльності галузевої Профспілки, склад Центрального комітету, Ревізійної комісії.

Першим Головою ЦК Профспілки був обраний Григорій Тихонович НЕЄЖСАЛ.

Новостворена профспілка об'єднувала: одну республіканську профспілкову організацію, 24 обласних, одну територіальну, 503 районних та 6452 первинні профспілкові організації, в яких нараховувалося 786,5 тис. членів профспілки.

Легалізація Профспілки працівників споживчої кооперації України здійснена Міністерством юстиції України 23 лютого 2000 року, свідоцтво № 1337.

На 01.01.2011 об’єднує Профспілка 75,7 тис. членів, в тому числі 58,7 тис. працівників споживчої кооперації України, із них 73,2 % складають жінки, 39,7 % - молодь до 35 років. Профспілковим членством в системі споживчої кооперації України охоплено понад 96,5 відсотків працюючих.

Структура Профспілки збереглася, проте з часу створення кількість обласних організацій зменшилася на 3, районних – на 242, первинних - на 4197.

Найбільш чисельними обласними організаціями є Рівненська, Вінницька, Львівська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська та Житомирська.

Вищим органом Профспілки є З’їзд, який скликається один раз у 5 років.

Керівними органами є Центральний комітет Профспілки, до якого обрано 77 членів Профспілки, Президія ЦК Профспілки у складі 31 особи.

Основними документами, якими керується у своїй діяльності Профспілка працівників споживчої кооперації України є Статут Профспілки, Конституція України, Закони України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про споживчу кооперацію” тощо.

Пріоритетними завданнями Профспілки працівників споживчої кооперації України є:

- представництво та захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки перед державою і роботодавцями;

- захист прав членів Профспілки з питань оплати праці, повної продуктивної зайнятості та з правового і соціального захисту;

- зміцнення профспілкової солідарності і збереження структури Профспілки відповідно до вимог Статуту Профспілки та підвищення рівня роботи з мотивації профспілкового членства;

- удосконалення організаційно-правового процесу ведення колективних переговорів щодо укладення Галузевої, обласних, районних угод і колективних договорів на виробничому рівні та підвищення їх ролі в системі;

- створення для працюючих належних та безпечних умов праці;

- проведення активної кадрової політики шляхом втілення у життя Концепції щодо роботи з профспілковими кадрами та активом;

- поліпшення фінансового забезпечення статутної діяльності Профспілки;

- участь в організації відпочинку, культурного і спортивного дозвілля, оздоровлення працівників системи та членів їхніх сімей.

Між Правлінням Укоопспілки і Президією ЦК Профспілки постійно укладається Галузева угода. Основою для її укладання є положення Генеральної угоди. Метою Галузевої угоди є подальший розвиток споживчої кооперації України та підвищення рівня соціально-економічного захисту працюючих.

Статут Профспілки постійно удосконалюється і відповідає вимогам часу та завданням, які вона вирішує.

Центральний комітет значну увагу приділяє дотриманню Статутних вимог та підвищенню авторитету Профспілки, її виборних працівників і профспілкових активістів.

Для цього з профспілковими керівниками, працівниками і профактивом на всіх рівнях проводяться навчання, семінари, ділові ігри, обмін досвідом роботи. Голови республіканського та обласних комітетів профспілки навчаються разом з головами правлінь Кримспоживспілки і облспоживспілок. Перед ними виступають керівники і спеціалісти Укоопспілки, Центрального комітету Профспілки, професорсько-викладацький склад Львівської комерційної академії, Полтавського університету економіки і торгівлі, а також лектори наукових інститутів України.

Профспілка працівників споживчої кооперації України, як членська організація Федерації профспілок України, бере активну участь в її діяльності і заходах, які проводяться ФПУ.