nez 2013

 

 

24 серпня український народ відзначає своє головне державне свято – День незалежності України.

Цікаво, що вперше День незалежності України був відзначений у 1991 р., але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тому, що коли 16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про Державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення в цей день свята, яке дістало назву День проголошення незалежності України. Через деякий час, 18 червня 1991 року, були внесені відповідні зміни до ст. 73 Кодексу законів про працю Української РСР, після чого в переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня - День Незалежності України». 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт про проголошення незалежності України, і виникла потреба змінити дату святкування. Постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 р. День незалежності України було призначено на 24 серпня.

Проголошення Незалежності увінчало багатовікову боротьбу українців за право мати власну державу, вільно розвивати національну культуру, бути повноправним членом міжнародної спільноти. Зміни торкнулися усіх сфер життя.

Утвердження незалежності держави значно вплинуло і на трансформацію профспілкового руху в Україні. Розпад Радянського Союзу, заборона Комуністичної партії, яка мала конституційне право партійного керівництва профспілками, демократизація суспільства відкрили дорогу для самостійної діяльності професійних організацій, підвищення їхньої ролі у суспільстві.

6 жовтня 1990 р. на Установчому з’їзді професійних спілок України в м. Києві було створено Федерацію незалежних профспілок (ФНПУ). Утворене на принципах добровільності входження (на базі Укрпрофради) об’єднання проголосило свою незалежність від державних органів, будь-яких політичних партій і рухів. Важливою віхою на шляху реформування профруху став ІІ (позачерговий) з’їзд ФНПУ у листопаді 1992 року, на якому було прийнято Програму професійних спілок України. Федерацію незалежних профспілок України було перейменовано на Федерацію профспілок України. Активно включившись до змін у політичному та соціальному житті суспільства, профспілки зайняли свою належну нішу, визначили стратегію і тактику діяльності, дієві форми впливу профспілок на захист інтересів найманих працівників.

Державна незалежність водночас принесла людям і особисті права та свободи, поклавши край радянській тоталітарній системі. Становлення нової суверенної України відбувалося паралельно з утвердженням демократії та розбудовою соціально орієнтованої ринкової економіки.

Чесні й прозорі вибори, свобода слова й віросповідання, міжетнічна та міжконфесійна взаємоповага й толерантність стали важливими демократичними надбаннями України. Це реалії, без яких сучасне покоління українців уже не уявляє свого існування.

На світовій арені Україна з самого початку виступила як миролюбна держава, що сповідує демократичні цивілізаційні цінності, шанує принципи та норми міжнародного права й прагне до взаємовигідного співробітництва з усіма членами міжнародного співтовариства.

Незалежність — вибір усього українського народу, який одностайно вирішив йти власним шляхом у розбудові держави. Фундаментальний принцип цього вибору — усвідомлення спільних цінностей та майбутнього для всіх громадян України. Саме відчуття впевненості у завтрашньому дні, розуміння, що забезпечення всіх базових матеріальних, особистих, політичних, соціальних, духовних і культурних потреб залежить від незалежної України — об’єднує український народ для досягнення загальних завдань і цілей.

Федерація профспілок України й надалі послідовно відстоюватиме трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілок, братиме активну участь у суспільно-політичних процесах, що відбуваються в країні, докладатиме зусиль для прискорення подолання економічної кризи.

Українці вірять, що подальше утвердження державного суверенітету й демократії, розбудова конкурентоспроможної ринкової економіки, активна участь у житті світового співтовариства, продуктивна праця на робочих місцях – це надійна гарантія процвітання України.

ІАЦ