72aecf3a87c9307f608d892c24775a31

 

Ми підтримуємо боротьбу товаришів із профспілки Eğitim Sen

У зв'язку зі святкуванням Всесвітнього дня рідної мови 21 лютого, який був оголошений Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), наша профспілка 22 лютого 2016 року ухвалила рішення: «Вчителі повинні вітати та вести діалог мовами, діалектами та прислівниками, на яких говорять учні під час частини уроків, урок має вестись рідною мовою, підкреслюючи важливість рідної мови, а зошит уроку має бути заповнений відповідним чином». У деяких провінціях у зв'язку з рішенням, прийнятим нашою профспілкою, щодо наших членів проводилися розслідування, оголошувалися догани та віднімали зарплату.

У позовах, поданих нашою профспілкою про скасування незаконних стягнень, Третя палата з адміністративних справ регіонального адміністративного суду Газіантепа ухвалила, що ухвалене рішення не може розглядатися в рамках «дій профспілки» на підставах, не пов'язаних із рішенням профспілки. П'ята палата з адміністративних справ, яка була створена пізніше, визнала прийняте рішення в рамках профспілкових дій і скасувала накладені штрафи. Показово, що дві палати з адміністративних справ винесли діаметрально протилежні рішення щодо однієї й тієї самої ситуації.

В результаті звернень, поданих нами індивідуально та як профспілковою юридичною особою від імені наших членів, які були покарані за рішенням Третьої палати з адміністративних справ, Конституційний суд (AYM) ухвалив дуже суперечливе рішення. У своєму рішенні Конституційний суд визнав, що було порушення прав наших членів на свободу слова, але не знайшов порушення прав на профспілкові права і право на організацію. Іншими словами, це рішення Конституційного суду відстає від рішення П'ятої палати з адміністративних справ регіонального адміністративного суду Газіантепу.

Примітно, що профспілка, організована у сфері освітніх послуг, прийняла рішення про Всесвітній день рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого, який відзначається в усьому світі з 1999 року, і його проведення вважається поза сферою діяльності профспілки. Цілком очевидно, що рішення нашої профспілки про проведення уроку до «Міжнародного всесвітнього дня рідної мови 21 лютого», яке почалося відзначатися після рішення, прийнятого Генеральною Асамблеєю ЮНЕСКО у 1999 році, не має мети змінити освітню програму, і що покарання за цю дію, яка була здійснена відповідно до статуту нашої профспілки та в рамках профспілкової діяльності, несумісне з принципами демократичного права.

Якщо однією з найбільш фундаментальних умов реалізації права на освіту є те, що воно надається державним сектором, то іншою не менш важливою умовою є те, що його зміст є демократичним, науковим та світським, і що воно спрямоване на забезпечення вільного розвитку різних мов та культур. Коли ці умови не виконуються, неминуче, що освіта стане примусовим обов'язком, який відтворює нинішню політичну структуру, і що освіта перестане бути фундаментальним правом людини. Для країни важливо забезпечити економічний та соціальний успіх та створити можливості для передачі мовного та культурного багатства від покоління до покоління. Право на освіту набуває свого істинного змісту, коли інші права також реалізуються повною мірою. Тому неприпустимо ігнорувати основні засади педагогічної науки, міжнародні конвенції та міжнародні правові норми.

Ми не можемо прийняти  це рішення Конституційного суду, ігноруючи норми міжнародного права та основні засади права. Наша профспілка продовжить свою правову боротьбу, звернувшись із цим рішенням Конституційного суду до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

 

Джерело:

http://www.laboursolidarity.org/Turkey-Constitutional-Court-Signed?lang=en

 

Департамент міжнародних зв'язків ФПУ