Constitution of Ukraine


Сьогодні Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся листом до Президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути пропозиції профспілок щодо законодавчого врегулювання конституційного права народу України на законодавчу ініціативу та механізму його реалізації.

 

У листі висловлюється вдячність за підтримку і внесення як невідкладного проекту Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015 від 29.08.2019).

Голова ФПУ зазначає, що прийняття Закону сприятиме розвитку демократичних механізмів народовладдя і парламентаризму, законності та відповідальності перед суспільством й державою, прозорості й підзвітності законотворчої роботи, реалізації громадянами України права на законодавчу ініціативу. Це також дозволить імплементувати в національне законодавство норми міжнародного права, що є стандартами для конституційного права країн Європейського союзу. Ефективність запровадження у конституціях механізму реалізації законодавчих ініціатив безпосередньо народом засвідчує досвід низки європейських країн таких, як Польщі, Австрії, Швейцарії, Італії, Литви, Латвії та інших.

Г.Осовий поінформував В.Зеленського про те, що Федерацією профспілок України на виконання пункту 2.2.1 постанови Ради ФПУ від 16.05.2019 №Р-5-2 «Про виклики і загрози профспілковому руху та завданням ФПУ, її членським організаціям в сучасних умовах» було розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо законодавчої ініціативи громадян та гарантії права на петицію)» та «Про порядок реалізації права законодавчої ініціативи громадянами України» (схвалені постановою Президії ФПУ від 11.09.2019 № П-21-1г).

На переконання профспілок, означені пропозиції можуть покращити правове регулювання законодавчої ініціативи народу України та визначить правовий механізм реалізації цього конституційного права.

 

Прес-центр ФПУ,

Департамент правового захисту ФПУ