Профспілка авіабудівників України була заснована в 1991 році на базі первинних організацій профспілки трудящих авіаційної промисловості колишнього СРСР, які діяли на підприємствах галузі, розташованих на території України.

 

Рішення про утворення Профспілки прийнято Установчим з'їздом Профспілки, який відбувся 10-11 грудня 1991 р. в м. Києві. З'їзд прийняв Статут Профспілки, затвердив центральний виборний орган – Координаційну Раду, обрав Головою Координаційної Ради Жугаєвича Ярему Васильовича.

 

9 грудня 1992 року в м. Києві відбувся І з'їзд Профспілки, який затвердив Програму діяльності Профспілки на найближчі п'ять років та визначив першочергові завдання і тактику дій Профспілки в умовах незалежності України, вніс відповідні зміни до Статуту Профспілки.

Особливістю побудови Профспілки стала дволанкова організаційна структура, тобто первинні організації Профспілки напряму виходять на центральний виборний орган – Координаційну Раду. Обласні комітети при цьому не створюються.

 

ІІ з'їзд Профспілки відбувся в м. Києві 11 квітня 1996 р. З'їзд заслухав звіт про роботу Координаційної Ради Профспілки і затвердив тактику дій і основні завдання Профспілки з питань захисту соціально-економічних прав і інтересів трудящих галузі на наступному етапі.

 

З'їзд констатував, що реформування економіки України найбільш вразило машинобудівний комплекс, в тому числі авіабудівну промисловість. В цих умовах Профспілці доводилось проводити роботу по збереженню галузі, по забезпеченню мінімальних гарантій працюючих в умовах скорочення виробництва. Щорічно укладалися Галузеві Угоди з Мінмашпромом України, колективні договори на підприємствах. В органи державної влади і управління направлялись вимоги і пропозиції, проводились акції протесту проти антинародних дій владних структур.

 

ІІ з'їзд Профспілки затвердив нову редакцію Статуту Профспілки, затвердив новий центральний виборний орган Профспілки – Центральний Комітет, обрав Головою Центрального Комітету Жугаєвича Ярему Васильовича.

 

ІІІ (звітний) з'їзд Профспілки відбувся в м. Києві 26 січня 2000 року. Він визначив основні завдання Центрального Комітету Профспілки на сучасному етапі, а також затвердив новий Статут Профспілки, з урахуванням вимог Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

17 березня 2000 року Профспілка авіабудівників України пройшла, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", реєстрацію в Міністерстві юстиції України і набула статусу всеукраїнської профспілки (свідоцтво №1365).

 

5 квітня 2001 року у м. Києві відбувся ІV з'їзд Профспілки. На ньому була розглянута діяльність Центрального Комітету Профспілки за період із квітня 1996 р. по березень 2001 р. та визначені завдання Профспілки на 2001-2005 роки, внесені зміни до Статуту Профспілки, затверджено Центральний Комітет, обрано Голову Профспілки – Жугаєвича Ярему Васильовича.

 

29 березня 2006 року у м. Києві відбувся V-й з'їзд Профспілки. На з'їзді була розглянута діяльність Центрального Комітету Профспілки за період з квітня 2001 р. по березень 2006 р. та визначені основні напрямки діяльності Профспілки на 2006-2010 р.р. З'їзд вніс зміни і доповнення до Статуту Профспілки, затвердивши його в новій редакції, обрав Центральний Комітет та Голову Профспілки. Головою Профспілки був знову обраний Жугаєвич Ярема Васильович.

 

29-30 березня 2011 року, на базі всесвітньовідомого підприємства – ВАТ «Мотор Січ», в Запорізькій області відбувся VI з’їзд Профспілки авіабудівників України. Напередодні з’їзду його учасники мали зустріч з керівництвом ВАТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес», у ході якої обговорили актуальні питання розвитку авіабудівної галузі.

 

Делегати з’їзду заслухали та обговорили звітні доповіді ЦК ПАУ, Контрольно-ревізійної комісії ПАУ та визнали роботу статутних органів Профспілки задовільною.

 

 VI z izd PAU

 

 

Делегати одноголосно обрали на новий термін Головою Профспілки Жугаєвича Ярему Васильовича.

 

З 1999 року Центральний Комітет Профспілки, разом із соціальними партнерами – Мінпромполітики України і Асоціацією "Укравіапром", започаткував щоквартальне підведення підсумків соціально-економічної діяльності підприємств галузі за Рейтинговою оцінкою.

 

З 2006 року в ЦК ПАУ проводиться і Рейтингова оцінка роботи профспілкових комітетів.

 

Щорічно, починаючи з 1992 року, в галузі, за ініціативою Профспілки, укладаються Галузеві Угоди (до 2002 року – у міжгалузевому форматі машинобудування і оборонно-промислового комплексу, з 2003 року – в суто галузевому форматі).

 

З метою активізації молодіжної роботи в галузі і залучення молоді, що працює на підприємствах галузі, до профспілкової діяльності, у 2010 році, за рішенням ЦК ПАУ, утворена Молодіжна Рада ПАУ.

 

З серпня 2006 року регулярно випускається галузева профспілкова газета "Авіабудівник України", яка на своїх шпальтах висвітлює новини профспілкового життя, інформує про події в галузі, розміщує юридичні консультації тощо.

 

9-15 червня 2002р. в м. Алушта, за ініціативою ЦК Профспілки, Асоціації "Укравіапром" і Центральної Ради спортивного товариства профспілок "Україна" була проведена Перша Спартакіада авіабудівників України. У наступні роки проведення галузевої Спартакіади стало традицією, а з 2007 року Спартакіада набула міжнародного статусу, оскільки в ній приймають участь команди авіапідприємств Росії.


Профспілка авіабудівників України є членською організацією Федерації профспілок України, Координаційної Ради профспілок машинобудування і оборонного комплексу України, Міжнародного об'єднання профспілок трудящих авіаційної промисловості (країн СНД), Міжнародної Євразійської Федерації профспілок металістів (МЄФМ), глобального об’єднання профспілок IndustriALL.

 

Членство Профспілки авіабудівників України у складі ФПУ дає можливість:


- ефективніше захищати права і інтереси членів Профспілки шляхом об'єднання зусиль різних профспілок;
- співпрацювати з обласними об'єднаннями профспілок;
- обмінюватись досвідом профспілкової роботи з іншими профспілками;
- проводити загальні акції профспілок;

- організовувати професійне навчання профспілкового активу.

 

Підтвердженням високого авторитету Профспілки авіабудівників України серед учасників профспілкового руху та соціальних партнерів є обрання Голови ПАУ Я.В. Жугаєвича у 2007 році Головою правління Фонду соціального страхування України з питань безробіття. Зараз він, з урахуванням ротаційних вимог, виконує обов'язки заступника Голови правління Фонду.

 

У 2011 році Я.В.Жугаєвич обраний Головою наглядової Ради ПрАТ «Укрпрофтур».

 

Станом на 1 січня 2013 року на обліку в Профспілці перебуває 72369 членів Профспілки, серед них:- працюючих членів ПАУ – 59279 чол. (з них жінок – 28216, молоді до 35 років - 20369);- непрацюючих пенсіонерів – 11836 чол. (із них жінок – 7335 чол.);- членів профкомів – 549 чол.;- штатних працівників профкомів – 91 чол.;- звільнених голів профкомів – 21 чол.Структура Профспілки має:- 48 первинних організацій, які розташовані в 11 областях України, а також в Автономній республіці Крим і в м. Києві;- 2 регіональні організації Профспілки: Київська міська і Харківська обласна;- 667 цехкомів і профбюро.

На підприємствах авіабудівної галузі виготовляються літаки, розроблені конструкторами ДП «Антонов». Серед них відомі в світі: Ан-22 "Антей", Ан-225 "Мрія" – транспортний літак унікальної вантажопідйомності, Ан-124 "Руслан". В останні роки на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві і Київському Серійному заводі "Антонов" проводиться виробництво сучасних літаків АН-32, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Ан-158 і готується запуск у серійне виробництво літака Ан-70. На всіх літаках встановлені двигуни, розроблені в ЗМКБ "Прогрес" і виготовлені у АТ "Мотор Січ". Літаки Ан-140 та Ан-148 серійно виробляються і в Російській Федерації.

 

Авіаремонтні заводи, випробувальні бази і полігони забезпечують весь цикл ремонту та випробувань літальних апаратів, авіадвигунів та спеціальної авіаційної техніки. На підприємствах галузі виробляється також продукція загального призначення, в т.ч. тролейбуси, складна медична техніка, побутові прибори обліку та контролю тощо.

З метою забезпечення розвитку вітчизняної авіаційної промисловості, задоволення власних потреб в авіаційній техніці, виходу на світовий ринок, ефективного використання науково-виробничого потенціалу підприємств промисловості, в Україні до 2010 року діяла Державна комплексна програма розвитку авіаційної промисловості , зараз розроблений і погоджується проект нової програми до 2020 року.

 

Підтвердженням інтелектуального потенціалу авіаційної галузі стали традиційні міжнародні авіакосмічні салони "АВІАСВІТ-ХХІ", які регулярно проводяться на базі підприємств галузі в м. Києві, а також присвоєння дев'яти працівникам галузі високого звання "Герой України".

 

Адреса Профспілки: 01012, м. Київ, майдан Незалежності 2

Контактний телефон: 205-74-25;

Факс: 205-74-26

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: www.ukrprofavia.org.ua