Zd 1234

 

Розпорядженням Голови ФПУ Г.В.Осового 7 серпня ц.р. затверджено План заходів з реалізації Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією професійних спілок України на II півріччя 2019 року.

 

До кінця поточного року на виконання пункту Меморандуму про консолідацію зусиль Сторін щодо здійснення заходів парламентського та громадського контролю за додержанням прав і свобод громадян планується:

- вироблення узгодженої позиції щодо можливих шляхів вирішення та врегулювання питання майнових прав профспілок;

- проведення робочої наради за участю зацікавлених сторін з питання забезпечення реалізації права застрахованих осіб на своєчасне і в повному обсязі одержання страхових виплат, які є компенсацією втраченого заробітку у зв'язку із настанням страхового випадку;

- здійснення контролю за виконанням ключових судових рішень, у тому числі Конституційного Суду України, з питань поновлення трудових і соціально-економічних прав людини;

- налагодження співпраці та координації у правозахисній діяльності з регіональними представництвами Уповноваженого з прав людини.

На виконання пункту 2.2. Меморандуму планується:

- Розробити узгоджені пропозиції і рекомендації щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій,   ратифікації   міжнародних договорів,   зокрема   з   питань трудових, соціально-економічних, профспілкових прав,     свободи     колективних переговорів, конституційного права на страйк тощо.

- Підготувати спільні пропозиції щодо змін до законодавства стосовно:

  • надання       електронній       петиції     статусу законодавчої ініціативи за умови   збору на її підтримку репрезентативності кількості підписів громадян;
  • спрощеної процедури реєстрації (легалізації) та ліквідації мало чисельних профспілкових   організацій, а також внесення змін щодо назви організації профспілки чи її керівника;
  • створення незалежних тристоронніх комісій з розгляду трудових спорів працівників з обов'язковим виконанням рішень комісії;
  • звільнення від сплати судового збору позивачів у справах, що виникають з трудових правовідносин;
  • врегулювання статусу юридичної особи для малочисельних профспілкових організацій;
  • спрощення процедури реалізації конституційного права на страйк тощо.

Передбачається й у подальшому залучення ФПУ, її членських       організацій до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого, проведення моніторингу стану забезпечення   прав   і   свобод працівників,       вивчення й узагальнення фактів порушень їхніх прав і свобод, для чого буде проводитись взаємний обмін інформацією щодо дотримання прав   громадян   на працю   і   гідну зарплату,   підготовка спільних пропозицій органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування   щодо запобігання та усунення таких порушень, проведення     на   базі   Академії   праці, соціальних     відносин     і     туризму,     науково-
методичних центрів ФПУ за участю профспілок та представників Уповноваженого   навчальних семінарів     щодо   підвищення   рівня   правової поінформованості громадян із питань реалізації
та захисту соціальних і трудових прав і свобод тощо.

За підсумками першого півріччя 2019 року спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено, зокрема, такі заходи:

- здійснено спільні моніторингові візити з питань додержання роботодавцями трудових прав працівників до комунального закладу «Музична школа № 3» міста Біла Церква з питання дотримання прав працівників під час реорганізації цієї установи;

- проведено круглий стіл на тему: «Забезпечення належного розміру базового державного соціального стандарту «прожитковий мінімум» як головної умови дотримання прав людини на достатній життєвий рівень». Це питання також розглядалося й на засіданні Координаційної ради з питань соціальних прав при Уповноваженому. У підсумку до Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України були направлені відповідні акти реагування Уповноваженого щодо забезпечення об’єктивного визначення базового стандарту «прожитковий мінімум»;

- за ініціативи профспілок опрацьовується питання щодо відновлення у Податковому кодексі України дії державної соціальної гарантії – неоподаткованого мінімуму доходу громадян не залежно від розмірів їх доходів, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом та ін.

- за ініціативи ФПУ підготовлено лист до Уповноваженого щодо відкриття нею провадження у справі про порушення статті 22 Конституції України шляхом звуження змісту та обсягу існуючих прав працівників як позивачів на доступ до правосуддя (щодо неконституційності окремих положень Закону України від 22.05.2015 №484 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»).

 

Детальніше з інформацією про виконання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією профспілок України у ІV кварталі 2018 року та І-му півріччі 2019 року можна ознайомитись тут.

 

Департамент правового захисту ФПУ