1000 F 310462858 iFOq1ttvULZJ8VlYesRfqRnqO7B3E22n 

Кампанія Міжнародної організації праці (МОП) "Шлях до соціальної справедливості", започаткована на фестивалі Global Citizen Festival у Нью-Йорку, закликає до невідкладних дій, спрямованих на зменшення нерівності у світі праці.

Прес-реліз ILO | 25 вересня 2023 року 

ЖЕНЕВА (Новини МОП) - Міжнародна організація праці (МОП) розгорне глобальну комунікаційну кампанію під назвою "Шлях до соціальної справедливості", спрямовану на активізацію зусиль щодо подолання нерівності у світі праці.

23 вересня в Нью-Йорку завершився тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Генеральний директор МОП Гілберт Ф. Хунбо піднявся на сцену конференції, щоб закликати до колективних дій щодо нерівності та більшої соціальної справедливості в усьому світі.

Високий рівень нерівності, посилений триваючими кризами, має високу людську та економічну ціну і загрожує і без того повільному прогресу в досягненні Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Дані МОП показують, що 4 мільярди людей позбавлені соціального захисту - одного з найкращих шляхів подолання нерівності; 453 мільйони людей, які хотіли б працювати, не можуть знайти роботу; а 214 мільйонів працюючих людей живуть менш ніж на 1,90 долара США на день.

Визнаючи унікальну роль МОП, світу праці та її інституцій у вирішенні цих нагальних питань, Гілберт Ф. Хунбо підкреслив: "Хоча МОП була на передовій боротьби з першопричинами та наслідками нерівності з моменту свого заснування, глибина, широта та наслідки сучасної нерівності вимагають комплексного підходу, який би зосереджувався як на механізмах та політиці розподілу та перерозподілу".

Відповідно до стратегії МОП щодо зменшення та запобігання нерівності у світі праці, комунікаційна кампанія висвітлюватиме найважливіші сфери політики, де скоординовані зусилля можуть прокласти шлях до більш справедливого, безпечного, екологічно чистого та сталого суспільства для всіх. Ці ключові сфери включають

створення гідних робочих місць

всезагальний соціальний захист

освіта та навчання впродовж життя для всіх

захист прав працівників;

гендерна рівність та недискримінація;

справедлива глобалізація;

справедливий перехід до зеленої економіки.

Джерело:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_895337/lang--en/index.htm

Переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ