logo kiev derzhustanov

 

 

Представництво та здійснення захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілки - це основна функція діяльності кожної профспілкової організації. Однак чи реально втілюється в життя задеклароване, слід судити лише на основі реальних кроків що здійснюються профспілкою. Чи дійсно профспілки здатні допомагати своїм членам, чи можуть вони протистояти порушенню трудового законодавства та забезпечувати реальний контроль за дотриманням прав та гарантій людини праці?

 

Ствердну відповідь на це питання щоденно, вже 38 років, надає Профспілка працівників державних установ міста Києва. Змінюються покоління спілчан, склад апарату міського комітету, однак незмінним залишається якість представництва членів профспілки.

 

            На виконання основних завдань, постійною комісію Київського міського комітету з правового захисту працюючих та організаційно-правовим відділом міськкому постійно проводиться робота щодо належного виконання представницьких та захисних функцій.

Впродовж минулого року профспілковими працівниками надано 1593 консультації з питань трудового законодавства, повноважень виборних органів профорганізацій та фінансової діяльності профспілок. Керівництвом міськкому впродовж зазначеного періоду на особистому прийомі надано близько двохсот консультацій з питань трудового законодавства, основних засад діяльності профорганізацій та соціального партнерства між профорганізаціями та роботодавцями. Апаратом міськкому проводиться розгляд письмових звернень членів профспілки за якими здійснюються перевірки, в тому числі з виїздом спеціалістів міськкому в державні організації та установи. 

 

 

 

Юридичні консультації міськкому у 2012р.

 

(розподіл за видами наданих консультацій):

 

Діаграма

 

 

 • колективні договори – 220;
 • гарантії та компенсації – 78;
 • пенсійне забезпечення – 33;
 • охорона праці – 96;
 • укладання та розірвання трудових договорів – 314;
 • зайнятість населення – 83;
 • робочий час – 73;
 • нормування праці – 28;
 • оплата праці – 212;
 • час відпочинку – 113;
 • матеріальна відповідальність – 18;
 • трудова дисципліна – 46;
 • праця жінок та молоді – 61;
 • гарантії діяльності профорганізацій – 183;
 • інші – 35

 

Крім того, працівники апарату міськкому безпосередньо приймають участь у розгляді судових справ щодо порушенні трудових прав працівників членів профспілки. Так, за юридичної підтримки міського комітету профспілки було поновлено на роботі незаконно звільнену голову профорганізації туристичного комплексу «Пролісок» Тетяну Соколовську, з виплатою заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Профспілковим об’єднанням КМДА відновлено права шести незаконно звільнених матерів з малолітніми дітьми. Слід зазначити, що впродовж всієї історії діяльності Профспілки, фахівцями з правових питань не було програно жодної справи щодо відновлення на роботі незаконно звільнених працівників або ж виплати заборгованості із заробітної плати.

 

Слід відзначити, що вже стало тенденцією звернення членів профспілки до фахівців міськкому зі вже загостреною проблемою, коли юридична подія щодо порушення права відбулась. Виходом з даної проблеми є, насамперед, активне навчання голів членських організації. Особливо в питаннях трудових правовідносин. Юридична грамотність профактиву надає можливість працювати над попередження порушення трудових прав.

 

            З метою підвищення юридичної грамотності голів первинних профспілкових організацій, організаційно-правовим відділом міськкому проводяться семінари за участю голів профкомів та членів профактиву. Щорічно, тільки на базі міського комітету, навчання проходять близько 200 голів профкому та профспілкових активістів. Крім того, з метою навчання профактиву використовуються навчальні бази Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України, Навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області та інші. Активну роботу щодо навчання профактиву проводять і членські організації профспілки, зокрема ОППО Київської міської державної адміністрації (Белей В.О.) та ОКП Міністерства внутрішніх справ України (Кирилюк Л.А.).

 

            Належна робота проводиться щодо надання консультацій та проведення семінарських занять з питань укладання та якісного наповнення колективних договорів. Всього, впродовж 2012 року, надано більше 220 консультацій з питань укладання колдоговорів. З метою надання практичної допомоги в процесі укладання, перевірено 47 проектів колективних договорів членських організацій.

 

            Активну участь міський комітет приймає в розробці Регіональної угоди між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською радою профспілок.

 

            На постійному контролі в Київському міському комітеті профспілки перебуває питання оплати праці. Користуючись офіційними даними та інформацією членських організацій, міським комітетом здійснювався моніторинг рівня оплати праці та строків її виплати на підприємствах, в установах та відомствах, де діють організації профспілки, а також по Києву в цілому.

 

            Продовжуючи багатолітню практику, міським комітетом у 2013 році випущено черговий випуск щорічного посібника «Юридичні консультації. Запитуйте-відповідаємо», який постійно видається для допомоги профспілковому активу та рядовим членам профспілки. Традиційно до збірки увійшли найактуальніші питання членів профспілок, відповіді на які, надаються працівниками апарату міськкому та членами постійних комісій Профспілки.

 

            Крім того, з метою сприяння організації роботи профкомів та ефективного виконання покладених на профспілки функцій і завдань, міським комітетом у 2012 році розроблено та випущено збірки «Пам’ятка голови профкому» та «Щоденник профгрупорга», які матимуть вагоме значення у підвищення юридичної грамотності та організаційних навичок профактивістів.

 

На виконання інформаційної функції в міськкомі діє інтернет-сайт Профспілки www.profspilka.com.ua, більшість блоків якого присвячено юридичним аспектам діяльності об’єднання. Зокрема, на сайті розміщено інформацію щодо прав та обов’язків членів профспілки, повноважень первинних профспілкових організацій, розкрито порядок створення та основні засади існування профорганізацій, зміст та порядок укладання колективних договорів, надані посилання на основні нормативно-правові акти держави, якими регламентується діяльність профспілок, а також розкрито питання організаційної роботи, надано інструкції, положення щодо основної діяльності та зразки юридичних документів.

 

            У 2012 році діяльність міського комітету в організації правової роботи відмічена Центральним комітетом профспілки працівників державних установ України. Так, постановою Президії Центрального комітету профспілки працівників державних установ України від 20.03.2012р. № П-6-1 «Про організацію правової роботи в Профспілці працівників державних установ України та шляхи її удосконалення», Київський міський комітет нагороджений Почесною грамотою Центрального комітету працівників державних установ України за ефективний захист прав та інтересів членів профспілки.

 

Юридичний потенціал профспілки визначається не лише знаннями працівників апарату. Так, структурними ланками Профспілки є Головне управління юстиції у м. Києві (голова профкому Барабошкіна О.В.), Генеральна прокуратура України (голова профорганізації Заболотна Л.В.), Прокуратура міста Києва (голова профорганізації Петраковський В.Ф.), Служба безпеки України (Шатілов В.І.) та міська організація органів МВС України (Васюк П.Г.). Крім того, багато голів профкомів організацій профспілки мають юридичну освіту та працюють в правових відділах і управліннях підприємств та установ. Тому, у Профспілки є можливість для подальшого розширення сфери правового захисту спілчан, шляхом безпосереднього залучення фахівців юридичного спрямування державних установ для подальшої роботи в даному напрямку.

 

Слід також відзначити, що на сучасному етапі розвитку, юридична робота профспілок перестала виконувати суто захисну та консультативну функцію. Від якості надання правових послуг великою мірою залежить мотивація профспілкового членства та авторитет профспілки в цілому.

 

 

.

 

Дмитро Скаковський,

Завідуючий організаційно-правовим відділом

Київського міського комітету профспілки

працівників державних установ