888

 

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» кожного року з 1 березня пенсії підвищуються з урахуванням темпів зростання середньої заробітної плати в країні у минулому році. У період з 2005 по 2013 рік таке підвищення проводилось із застосуванням коефіцієнта, який дорівнював 20 % темпів зростання середньої заробітної плати в Україні. Якщо, наприклад, середня заробітна плата в Україні за минулий рік зросла на 15 %, то для підвищення пенсії з 1 березня застосовувався коефіцієнт 1,03 (20% х 15% = 3%).

Для підвищення пенсії для кожного пенсіонера визначався свій індивідуальний коефіцієнт з урахуванням того, як підвищувалась його пенсія в минулому році. Якщо розмір пенсії в минулому році збільшився на більш вищий коефіцієнт, ніж встановлено для підвищення пенсій з 1 березня, то пенсія не перераховувалась. Так, наприклад, при перерахунку пенсій з 1 березня 2013 року з 13,5 млн. пенсіонерів пенсія була перерахована лише для 130 тис. осіб.

Крім того, при підвищенні пенсій не враховувався рівень інфляції. Так, наприклад, у 2007 році інфляція склала 16,6 %, а пенсії з 1 березня 2008 року підвищувалися з урахуванням коефіцієнта 1,0594 (5,94%). У 2008 році інфляція становила 22,3%, а для підвищення пенсій з 1 березня 2009 року застосовувався коефіцієнт 1,0674 (6,74%).

З метою встановлення більш зрозумілого механізму перерахунку пенсій, забезпечення осучаснення пенсій для всіх пенсіонерів, Законом України від 14.05.2013 р. № 231-VII (набрав чинності з 01.07.2013), внесено зміни до порядку щорічного підвищення пенсій. Відповідно до цих змін для перерахунку пенсій з 1 березня:

- підвищуватиметься величина заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, не менше ніж на 20 % темпів зростання середньої зарплати в країні в минулому році;

- підвищення величини заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, здійснюватиметься незалежно від того, чи збільшувався у пенсіонера розмір пенсії в минулому році;

- розмір підвищення має бути не менше рівня інфляції.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. №795 «Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" затверджено порядок такого перерахунку пенсій.

Згідно із зазначеним Порядком перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок. При цьому для перерахунку пенсій застосовується розмір заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, що склався станом на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок пенсії.

Наведемо розрахунок підвищення пенсії за раніше діючим та новим порядком перерахунку пенсії на прикладі перерахунку пенсій з 1 березня 2013 року. Нагадаємо, що середня заробітна плата у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 14,9 %, а 20% від зазначеного темпу зростання середньої зарплати складає 2,98 %.

Приклад 1. Пенсія за віком (чоловіку) призначена у липні 2012 року у розмірі 2616,88 грн., з урахуванням страхового стажу 42 роки (коефіцієнт страхового стажу - 0,567 (504 міс. х 1,35) : (100 % х 12)) та коефіцієнта заробітку 2,2542. Величина заробітку, із якого обчислена пенсія, дорівнює 4511,11 грн. (2,2542 х 2001,20 грн. - середня зарплата в Україні за 2009-2011р.р.). Пенсіонер продовжує працювати.

Розрахунок пенсії був наступний: 0,567 х 4511,11 грн. = 2557,80 грн. + 59,08 грн. (підвищення до пенсії за понаднормовий стаж у розмірі 1% від обчисленого розміру пенсії, але не більше 1% мінімального розміру пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років - 7% х 844 грн.) = 2616,88 грн.

Підвищення пенсії з 1 березня 2013 року за раніше діючим порядком: пенсія підвищувалась з урахуванням коефіцієнта 1,0298 (20% темпів зростання середньої заробітної плати в країні у 2012 році). Оскільки розмір пенсії після її призначення не змінювався, то сума підвищення з 1 березня склала 77,98 грн., а загальна сума пенсії - 2694,86 грн.

Підвищення пенсії згідно з новим порядком.

4511,11 грн. (величина заробітку) х 1,0298 = 4645,54 грн. х 0,567 = 2634,02 грн. + 59,08 грн. (підвищення за понаднормовий стаж) = 2693,10 грн.

Після звільнення з роботи, наприклад, у грудні 2013 р. надбавку за понаднормовий стаж буде обчислено в розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше 1% мінімального розміру пенсії ( з 1 грудня 2013 р. - 949 грн.) за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років - 7% х 949 грн. ), яка становитиме 66,43 грн. Розмір пенсії після звільнення з роботи складе 2700,45 грн.

Приклад 2. Пенсія за віком (жінці) призначена у серпні 2011 року у розмірі 1292,48грн., з урахуванням страхового стажу 36 років (коефіцієнт страхового стажу 0,486 (432 міс. х 1,35) : (100 % х 12)), та коефіцієнта заробітку 1,2145. Величина заробітку, із якого обчислена пенсія, склала 2407,90 грн. (1,2145 х 1982,63 грн. (середня зарплата в Україні за 2010 рік). Пенсіонер не працює.

Розрахунок пенсії був такий: 0,486 х 2407,90 грн. = 1170,24 грн. + 122,24 грн. (підвищення до пенсії за понаднормовий стаж у розмірі 1% від обчисленого розміру пенсії, але не більше 1% мінімального розміру пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 20 років – 16% х 764 грн.) = 1292,48 грн.

З 1 березня 2012 року пенсія підвищувалась з урахуванням коефіцієнта 1,0352 (20 % темпів зростання зарплати в країні у 2011 році) та з урахуванням індивідуального коефіцієнта 1,03060. Сума підвищення пенсії склала 39,73 грн., загальна сума пенсії з 1 березня 2012 року – 1341,49 грн. (1170,24 грн. + 131,52 грн. (за понаднормовий стаж - 16% х 822,00 грн.) + 39,73 грн.).

З 1 травня 2012 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327 пенсія збільшена на 100 грн.

Загальна сума пенсії на 01.03.2013 р. склала – 1453,01 грн. (1170,24 грн. + 143,04 (підвищення за понаднормовий стаж – 16% х 894,00 грн.) + 39,73 (підвищення з 01.03.2012 р.) + 100,00 (підвищення з 01.05.2012 р.).

Підвищення пенсії з 1 березня 2013 року за раніше діючим порядком:

З 1 березня 2013 року пенсія не перераховувалась у зв’язку з тим, що індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсії у 2012 році (1,11798) перевищив коефіцієнт, який застосовувався для підвищення пенсій з 1 березня 2013 року (1,0298 - 20% темпів зростання середньої заробітної плати в країні у 2012 році).

Підвищення пенсії згідно з новим порядком.

2407,90 грн. (величина заробітку, з якого обчислено розмір пенсії) х 1,0298 = 2479,66 грн. х 0,486 = 1205,11 + 143,04 (підвищення за понаднормовий стаж) + 39,73 (підвищення з 01.03.2012) + 100,00 (підвищення з 01.05.2012) = 1487,88 грн. Пенсія збільшиться на 34,87 грн.

При цьому, як зазначено вище, при проведенні такого підвищення враховується рівень інфляції, оскільки він провадиться на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, але не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік.

У зазначеному вище порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 795 «Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», перераховуватимуться пенсії з 1 березня 2014 року, обчислені відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей.

З 1 березня 2014 року перерахунку не підлягатимуть пенсії, призначені або переведені вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за зверненнями, які надійдуть з 1 січня 2014 року.

 

Управління з питань соціального

страхування та пенсійного

забезпечення апарату ФПУ