19 травня 2021 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Осовий Г.В.

Було розглянуто 50 проектів нормативно-правових актів, 10 з яких опрацьовано в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·  законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів»;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з розвитку креативної економіки»;

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах» тощо.

 

17 травня 2021 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 13 законопроектів та інші питання, зокрема:

·      «Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" щодо виплати допомоги особам, які здійснюють догляд за дітьми при закритті дошкільного закладу освіти та загальноосвітньої школи на період карантину» (р. №4013);

·      «Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо посилення пенсійного забезпечення медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я)» (р.№ 4001);

·      «Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати та з метою розширення соціально-економічних гарантій, наданих працівникам бюджетного сектору економіки, іншим найманим працівникам, малому та середньому бізнесу, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (р.№ 3998)» тощо.

 

19 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняв участь – Жугаєвич Я.В., голова Професійної спілки авіабудівників України.

 На розгляд внесено 3 проекти актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252» «Про Порядок  обслуговування громадян залізничним транспортом»;

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2 Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту».

 _______________________

21 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь –    Шубін О.О., перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ.

На розгляд внесено 7 проектів актів законодавства, 4 з яких опрацьовано профспілковою стороною.

Найбільш важливі:

·       проект указу Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки».

Пропозиції СПО об’єднань профспілок були враховані частково.

У протоколі узгодження позицій залишилися не відображеними пропозиції профспілок, зокрема щодо розробки та внесення до Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін та доповнень до Конституції України стосовно надання народу права законодавчої ініціативи, враховуючи Висновок Конституційного Суду України від 13 листопада 2019 року № 5-в/2019 до проекту Закону України від 29.08.2019 року № 1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)».

Враховуючи чисельні порушення органами влади та суб’єктами господарювання права громадян на свободу об’єднання, СПО об’єднань профспілок було запропоновано впровадити в Україні інститут омбудсмена з прав громадських об’єднань та створити механізм моніторингу порушень зазначеного права (наприклад, результати такого моніторингу можуть бути оприлюднені у  щорічній доповіді про стан розвитку громадянського суспільства в Україні), а також відобразити зазначене питання у Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки.

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про  затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022—2024 роки».

В порушення Генугоди проект Бюджетної декларації України на погодження до СПО об’єднань профспілок не надходив, консультації та обговорення з соціальними партнерами не відбувались.

Проектом Бюджетної Декларації порушено низку норм законодавства та положень Генугоди, зокрема щодо:

-   розміру прожиткового мінімуму (занижено більш ніж вдвічі)

Пропозиція профспілкової сторони - встановити розмір прожиткового мінімуму на рівні його фактичного розміру, зокрема для працездатних осіб з 1 січня 2022 року – 6514 грн;

-   Мінімальної зарплати  - порушені домовленості Генугоди щодо співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на кінець року на рівні 50% - зазначене співвідношення знижується з 47,7% у 2021 році до 40,2% у 2024 році.

Пропозиція - встановити мінімальну зарплату, зокрема з 1 січня 2022 р. -6900 гривні з подальшим підвищенням до кінця року щонайменше до 7700 гривень

-   не забезпечено норму Генугоди про скорочення розриву між розмірами посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром прожиткового мінімум для працездатних осіб, який зростатиме з 2631 грн. у 2021 році  до 3045 грн. у 2024 році

Пропозиція - встановити розмір І тарифного розряду за ЄТС не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з відповідним зростанням фонду оплати праці.

-   не забезпечено норму Генугоди про зростання середньої заробітної плати принаймні до 50% середнього рівня оплати праці чотирьох країн Східної Європи, в яких найбільше використовується праця українців (Польща, Угорщина, Чехія, Литва) - сьогодні цей показник має становити 650 євро, Уряд планує 540 євро у 2024 році;

-   рівень оплати праці державних службовців у 2022-2024 роках зберігатиметься на рівні 2021 року, тобто не переглядатиметься впродовж 5 років (з 2020 року);

-   не забезпечено фінансування програми медичних гарантій в Охороні здоров’я на рівні не менше 5% ВВП, та оплати праці медичних працівників з розрахунку не менше за 250% середньої заробітної плати в Україні за липень попереднього року, а також фінансування Освіти – не менше 7% ВВП.

        ________________________________

21 травня 2021 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 10 законопроектів та інші питання, зокрема:

·  «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»(р. № 2683);

·  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (р.№ 5371);

·       «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин» (р.№ 5388);

·       «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів» (р.№ 4669) тощо.

 

Секретаріат СПО об’єднань профспілок