ZP 2

2 червня 2021 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Осовий Г.В.

Було розглянуто 49 проектів нормативно-правових актів, 15 з яких опрацьовано в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь Україниˮ на 2021—2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

Профспілки  погодили проект постанови.

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва»;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення».

СПО об’єднань профспілок погоджено проект постанови.

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту» тощо.

 
   

 

3 червня 2021 року засідання Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Лях Д.О., керівник департаменту правового захисту, головний правовий інспектор праці.

На розгляд внесено 11 проектів актів законодавства, 5 з яких опрацьовано профспілковою стороною:

·       законопроект «Про підвищення рівня соціального захисту для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які брали безпосередньо участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю».

СПО об’єднань профспілок надав свої пропозиції, зокрема зазначалося, що порядок обчислення пенсій має бути простим і зрозумілим. А запропонований  проектом механізм визначення розміру пенсії (обчислення розміру пенсій, встановлення мінімальної пенсії, здійснення адресної доплати до пенсій) ускладнює розуміння громадянами порядку обчислення пенсій.

Проект направлено на доопрацювання.

·       законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг».

СПО об’єднань профспілок не погодив законопроект та продовжує заперечувати проти запропонованих законопроектом змін до пункту 28 статті 20, пункту 5 статті 21 та пунктів 8 і 9 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо права органів місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян.

Проект направлено на доопрацювання.

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання окремим категоріям громадян пільг з оплати проїзду у готівковій формі».

СПО об’єднань профспілок не погодив проект постанови та надав свої зауваження та пропозиції. Більшість профспілкових зауважень розробником не врахована, зокрема:

- не гарантовано право на пільговий проїзд для окремих категорій громадян, закріплене державою у ряді спеціальних законів України та підзаконних нормативних актів;

- у разі впровадження монетизації, влада на місцях може скористатися можливістю мінімізації пільгових компенсацій, і встановлені розміри таких грошових виплат можуть не покривати витрат на проїзд у транспорті;

- необхідність вирішення питання в судовому порядку у разі ненадання пільговику грошової виплати, компенсації відповідно до цього Порядку;

- не визначено у Порядку строки та періодичність виплат та відшкодувань пільговим категоріям громадян вартості проїзду.

Проект знято з розгляду.

 
   

 

3 червня 2021 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняв участь – Жугаєвич Я.В., голова Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України.

На розгляд внесено 4 проектів актів законодавства, 2 яких опрацьовано профспілковою стороною:

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної програми з безпеки польотів».

     ______________________

3 червня 2021 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь –    Драп’ятий Є.М., заступник Голови ФПУ.

На розгляд внесено 15 проектів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною.

Найбільш важливі:

·       законопроект «Про особливості стимулювання регіонального розвитку», який розглядався СПО об’єднань профспілок і був підтриманий.

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 «Деякі  питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»  і від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

        ________________________________

31 травня 2021 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 36 законопроектів та інші питання, зокрема:

·  «Про внесення зміни до статті 95 Кодексу законів про працю України щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати (р.№ 3012а-1).

СПО об’єднань профспілок погоджено зазначений проект постанови, разом з тим, з метою запобігання виникненню юридичних колізій з питань оплати праці, запропоновано до мінімальної заробітної плати не включати підвищення посадових окладів та доплати за особливі умови праці; інші доплати (крім цільової доплати до рівня мінімальної заробітної плати, передбаченої абзацами п’ятим та шостим цієї статті), надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати; премії, винагороди, інші види заохочувальних виплат», оскільки Кодексом законів про працю України не визначено поняття додаткової заробітної плати.

·  «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» (р.№ 5262).

Профспілками опрацьовано зазначений законопроект та надано свої пропозиції. Водночас, на думку профспілок, проектом не визначено за рахунок яких джерел будуть здійснюватися відповідні відшкодування роботодавцям.

·  «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва (р. № 3812).

СПО об’єднань профспілок не підтримано законопроект з підстав, зокрема:

-  проектом фактично здійснюється підміна поняття «випробувальний термін» на стажування;

- оплата часу стажування здійснюється за погодженими у договорі про стажування умовами, але не нижче розміру половини мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Це протирічить трудовому законодавству, відповідно до якого в період випробування на таких працівників поширюється всі права, передбачені законодавством про працю та соціальні гарантії за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Тому профспілки вважають встановлення такого стажування фактичною експлуатацією працівника.

·        «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо підвищення розміру пенсій особам, які працювали в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах та сільськогосподарських підприємствах (організаціях) (р. № 4282) тощо.

Секретаріат СПО об’єднань профспілок