0 5345a ebc135b6 L

 

Проблемним питанням, яке потребує невідкладного вирішення є забезпечення реалізації гарантій, передбачених частиною 3 статті 29 Закону України «Про культуру» щодо виплати працівникам у сфері культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та доплати за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Федерація профспілок України поділяє занепокоєння громадян та членських організацій ФПУ, висвітлених у їхніх зверненнях, щодо зволікання у вирішенні даного питання та наростання соціальної напруги в трудових колективах у зв’язку з не вирішенням даної проблеми.

Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень вищезазначеного Закону частина 3 статті 29 набула чинності з 1 січня 2013 року. Однак, через відсутність порядку, який би регулював виплату вище вказаних гарантій, зазначена норма Закону не реалізується, що є причиною порушення прав визначеної категорії працівників та зменшення їхніх трудових доходів.

Слід зазначити, що проекти підзаконних актів, необхідних для забезпечення вирішення даного питання, були розроблені Міністерством соціальної політики України та надходили на розгляд Профспілки працівників культури України. Однак, у цих проектах постанов Кабінету Міністрів України пропонувалось встановити вищезазначені гарантії лише артистичному та художньому персоналу концертних організацій, цирків і циркових організацій, що суперечить нормам Закону України «Про культуру», яким право на зазначені виплати гарантовано всім працівникам у сфері культури.

При опрацюванні проектів постанов впродовж 2012 року, між Міністерством соціальної політики України, з однієї сторони, та Профспілкою працівників культури України і Міністерством культури України – з іншої, було досягнуто компромісної домовленості щодо значного розширення переліку посад працівників, які мають право на зазначені виплати з 1 січня 2013 року. На жаль, це не було враховано в доопрацьованих редакціях проектів постанов Кабінету Міністрів України.

 

З метою реалізації гарантій, встановлених частиною 3 статті 29 Закону України «Про культуру», ФПУ направлено звернення до Міністра соціальної політики України Королевської Н.Ю. та Міністра фінансів України Колобова Ю.В., в яких профспілки наполягають на невідкладному внесенні на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови, яким визначався б порядок забезпечення виконання даної норми.

Крім того, готується спільне звернення ФПУ та Профспілки працівників культури України до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова з метою заручення його особистою підтримкою у вирішенні даної проблеми.

 

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ