Так, мають. Це право їм надається статтею 41, Закону України «Про охорону праці»

     Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них,   вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати   від   них   аргументовану відповідь.

     З метою реалізації цього права створено Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ