- Працюю оператором котельні з 1 жовтня 2017 року. У квітні 2018 року в установленому порядку наступить кінець опалюваного сезону. Чи маю я право на оплачувану відпустку перед звільненням? Якщо так, то на скільки днів?

 

Степан, м. Черкаси

 

При прийнятті на роботу з працівником укладається трудовий договір, що регулює умови праці та відпочинку.

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки. Статтею 2 Закону України «Про відпустки» передбачається, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Як з сезонним працівником з Вами укладено строковий трудовий договір.

Відповідно до ч. 9 статті 6 Закону України «Про відпустки» сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Для визначення тривалості Вашої відпустки необхідно буде розмір щорічної основної відпустки (24 календарних дні) поділити на тривалість календарного року (365 днів). Таким чином визначимо частку відпустки, що припадає на 1 робочий день. Отримане число необхідно буде помножити на кількість відпрацьованих Вами днів протягом дії трудового договору.

Ви можете також не виходити у відпустку, а отримати грошову компенсацію. Відповідно до статті 83 КЗпП України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

 

 

Департамент правового захисту ФПУ